Polisolokaty

Odzyskiwanie pieniędzy z polisy

Naszą misją jest niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Kancelaria Omega spełniając oczekiwania wielu osób, które w ostatnich 10 latach straciły swoje oszczędności lokując je w polisach inwestycyjnych z UFK, podjęła się obrony ich praw oraz prawnej pomocy w odzyskaniu utraconych pieniędzy.

Wszystkie osoby, które nabyły polisy wiodących firm ubezpieczeniowych:

AEGON, SKANDIA, AXA, GENERALI, EUROPA, OPEN LIFE, AVIVA, ALLIANZ, COMPENSA, NORDEA, ING, HDI GERLING, UNIQA, PZU, CONCORDIA, CARDIFF, WBK i innych

po czym z różnych względów przerwały ich kontynuowanie zostały przez Towarzystwa obciążone wysoką opłatą likwidacyjną. Tak „ukarani” Klienci utracili niejednokrotnie 99% zgromadzonego kapitału. Wobec faktu bezprawności pobierania tak wysokich opłat likwidacyjnych dotyczących tak wielu osób w społeczeństwie prawnicy z naszej sieci kancelarii podjęli się misji niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym.

Nie jesteś już sam. Z naszą pomocą odzyskasz swoje ciężko zarobione i nietrafnie ulokowane pieniądze.